Aviso Legal / Lege-oharra

 1. XEDEA

Lege-ohar honek codexpert.es webgunearen erabilera arautzen du, eta LANTZIEGOKO UDALA da haren titularra (aurrerantzean, WEBGUNEAREN JABEA).

WEBGUNEAREN JABEA webgunetik nabigatzeak webgunearen ERABILTZAILE izaera ematen dio, eta legezko ohar honetan argitaratutako baldintza guzti-guztiak erabat eta inolako erreserbarik gabe onartzen ditu. Ohartarazten du baldintza horiek aldatu ahal izango direla WEBGUNEAREN JABEAK aldez aurretik jakinarazi gabe. Kasu horretan, ahalik eta lasterren argitaratuko eta jakinaraziko dira.

Horregatik, komeni da edukia arretaz irakurtzea, webgune honetan eskaintzen den informazioa eta zerbitzuak eskuratu eta erabili nahi izanez gero.

Erabiltzaileak, gainera, webgunearen erabilera zuzena egin beharko du legeen, fede onaren, ordena publikoaren, trafikoaren erabileren eta lege-ohar honen arabera, eta WEBGUNEAREN JABEAREN edo hirugarrenen aurrean erantzukizuna izango du betebehar hori ez betetzearen ondorioz sor daitezkeen kalte-galeren aurrean.

Baimendutakoa ez den beste edozein erabilera espresuki debekatuta dago, eta WEBGUNEAREN JABEAK sarbidea eta erabilera edozein unetan ukatu edo kendu ahal izango ditu.

 1. IDENTIFIKAZIOA

WEBGUNEAREN JABEAK, Informazioaren Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legea betez, honako hau jakinarazten dio:

 • LANTZIEGOKO UDALA

P0103400H

CALVO SOTELO 4 01308, LANTZIEGO, ARABA

945 60 88 29

alanciego.administrativo@ayto.araba.eus3.

 

KOMUNIKAZIOAK

Gurekin komunikatzeko, harremanetarako hainbat baliabide jartzen ditugu zure eskura. Hona hemen:

 • Tel.: 945 60 88 29
 • Emaila: alanciego.administrativo@ayto.araba.eus3

Erabiltzaileen eta WEBGUNEAREN JABEAREN arteko jakinarazpen eta komunikazio guztiak eraginkortzat joko dira, ondorio guztietarako, aurretik zehaztutako edozein bitartekoren bidez egiten direnean.

 1. SARTZEKO ETA ERABILTZEKO BALDINTZAK

Webgunea eta bere zerbitzuak doakoak eta libreak dira. Hala ere, WEBGUNEAREN JABEAk bere webgunean eskaintzen dituen zerbitzu batzuk erabiltzeko baldintza izan dezake aldez aurretik dagokion formularioa betetzea.

Erabiltzaileak WEBGUNEAREN JABEAri jakinarazten dizkion datu guztien egiazkotasuna eta gaurkotasuna bermatzen ditu, eta egiten dituen adierazpen faltsuen edo okerren erantzule bakarra izango da.

Erabiltzaileak beren-beregi hitz ematen du WEBGUNEAREN JABEAREN edukiak eta zerbitzuak behar bezala erabiliko dituela eta ez dituela erabiliko, besteak beste:

 1. a) Delituzko edukiak, indarkeriazkoak, pornografikoak, arrazistak, xenofoboak, iraingarriak, terrorismoaren apologiakoak edo, oro har, legearen edo ordena publikoaren aurkakoak zabaltzea.
 2. b) Sarean birus informatikoak sartzea edo WEBGUNEAREN JABEAREN edo hirugarren pertsonen dokumentu elektronikoetan, datuetan edo sistema fisiko eta logikoetan akatsak edo kalteak eragin, hondatu, eten edo eragin ditzaketen jarduketak egitea, bai eta beste erabiltzaile batzuei webgunera eta haren zerbitzuetara sartzea oztopatzea ere, WEBGUNEAREN JABEAK zerbitzuak emateko erabiltzen dituen baliabide informatikoak masiboki kontsumituz.
 3. c) Beste erabiltzaile batzuen posta elektronikoko kontuetan edo WEBGUNEAREN JABEAREN edo hirugarrenen sistema informatikoen eremu mugatuetan sartzen saiatzea eta, hala badagokio, informazioa ateratzea.
 4. d) Jabetza intelektualaren edo industrialaren eskubideak urratzea, eta WEBGUNEAREN JABEAREN edo hirugarrenen informazioaren konfidentzialtasuna urratzea.
 5. e) Beste edozein erabiltzaileren nortasuna ordeztea.
 6. f) Edukiak erreproduzitzea, kopiatzea, banatzea, jendearen eskura jartzea, edo beste edozein komunikazio publiko egitea, edukiak eraldatzea edo aldatzea, baldin eta eskubideen titularraren baimena ez badago edo hori legez baimenduta ez badago.
 7. g) Publizitaterako datuak biltzea eta edozein motatako publizitatea eta saltzeko edo merkataritza-izaerako beste komunikazio batzuk bidaltzea, aldez aurretik eskatu edo baimenik eman gabe.

Webguneko eduki guztiak, hala nola testuak, argazkiak, grafikoak, irudiak, ikonoak, teknologia, softwarea, diseinu grafikoa eta iturri-kodeak, WEBGUNEAREN JABEARENA den obra bat dira, eta ezin da ulertu erabiltzaileari lagata dagoenik webgunearen erabilera zuzenerako behar-beharrezkoa den ustiapen-eskubiderik.

Laburbilduz, webgune honetara sartzen diren erabiltzaileek edukiak bistaratu eta, hala badagokio, baimendutako kopia pribatuak egin ditzakete, betiere erreproduzitutako elementuak ez bazaizkie gero hirugarrenei lagatzen, sareetara konektatutako zerbitzariei instalatzen ez bazaizkie eta inolako ustiapenik ez badute.

Era berean, webgunean agertzen diren marka, izen komertzial edo edozein motatako zeinu bereizgarri guztiak WEBGUNEAREN JABEARENAK dira, eta ezin da ulertu webgunearen erabilerak edo sarbideak erabiltzaileari horien gaineko eskubiderik ematen dionik.

Debekatuta dago edukiak banatzea, aldatzea, lagatzea edo jendaurrean jakinaraztea, bai eta ustiapen-eskubideen titularrak berariaz baimendu ez duen beste edozein egintza ere.

Hiperesteka bat ezartzeak ez du esan nahi, inola ere, WEBGUNEAREN JABEAREN eta hura ezartzen den webgunearen jabearen artean harremanik dagoenik, ezta WEBGUNEAREN JABEAK haren edukiak edo zerbitzuak onartu dituenik ere.

WEBGUNEAREN JABEAk ez du bere gain hartzen erabiltzaile bakoitzak webgune honetan eskuragarri jarritako materialei ematen dien erabileraren ardura, ezta material horiek oinarri hartuta egiten dituen jarduketena ere.

4.1. IRISPIDEAN ETA ERABILERAN BERMEAK ETA ERANTZUKIZUNA BAZTERTZEA

Webgune honen edukia orokorra da, eta informatzeko baino ez da erabiltzen. Ez da erabat bermatzen eduki guztietara sartzea, ez eta eduki horien zehaztasuna, zuzentasuna, indarraldia edo gaurkotasuna, eta helburu jakin baterako egokia edo erabilgarria denik ere.

WEBGUNEAREN JABEAK, ordenamendu juridikoak baimentzen duen lekuraino, ez du inolako erantzukizunik izango honako hauen ondoriozko kalte-galerengatik:

 1. a) Webgunera sartzea ezinezkoa izatea edo edukiak egiazkoak, zehatzak, zehatzak eta/edo eguneratuak ez izatea, bai eta webgunearen edo eskaintzen diren zerbitzuen bidez sartu diren era guztietako edukien akatsak eta akatsak egotea ere.
 2. b) Edukietan birusak edo bestelako elementuak egotea, sistema informatikoetan, dokumentu elektronikoetan edo erabiltzaileen datuetan aldaketak eragin ditzaketenak.
 3. c) Legeak, fede ona, ordena publikoa, trafikoaren erabilerak eta lege-ohar hau ez betetzea, webgunea oker erabiltzearen ondorioz. Bereziki, eta adibide gisa, WEBGUNEAREN JABEAK ez ditu bere gain hartzen jabetza intelektualaren eta industrialaren eskubideak, enpresa-sekretuak, ohorerako, norberaren eta familiaren intimitaterako eta norberaren irudirako eskubideak urratzen dituzten hirugarrenen jarduerak, ez eta lehia desleialaren eta legez kontrako publizitatearen arloko arauak urratzen dituztenak ere.

Era berean, WEBGUNEAREN JABEAK uko egiten dio webgune honetatik kanpo dagoen eta gure webmasterrak zuzenean kudeatzen ez duen informazioari buruzko edozein erantzukizunari. Webgune honetan agertzen diren esteken funtzioa erabiltzaileari webgune honek eskaintzen dituen edukiak zabal ditzaketen beste iturri batzuen berri ematea baino ez da. WEBGUNEAREN JABEAK ez du bermatzen eta ez du bere gain hartzen estekatutako guneen funtzionamenduaren edo irisgarritasunaren ardura; eta ez du iradokitzen, gonbidatzen edo gomendatzen horiek bisitatzea; beraz, ez da lortutako emaitzaren erantzule izango. WEBGUNEAREN JABEA ez da arduratzen hirugarrenek hiperestekak ezartzeaz.

4.2. LEGEZ KONTRAKO JARDUERAK EGITEKO PROZEDURA

Edozein erabiltzailek edo hirugarrenek uste badu badirela edozein eduki edo jarduera webgunearen bidez sartu edo irisgarri diren web orrietan legez kontrakoa dela adierazten duten gertaerak edo inguruabarrak, jakinarazpen bat bidali beharko dio WEBGUNEAREN JABEARI, behar bezala identifikatuz eta ustezko arau-hausteak zehaztuz.

4.3. ARGITALPENAK

Webgunearen bidez ematen den informazio administratiboak ez du ordezten administrazio publikoen egunkari ofizialetan formalki argitaratu behar diren lege, araudi, plan, xedapen orokor eta egintzen legezko publizitatea, horiek baitira haien egiazkotasunaren eta edukiaren fede ematen duen tresna bakarra. Webgune honetan eskuragarri dagoen informazioa legezko baliorik gabeko gida gisa ulertu behar da.

 1. APLIKATU BEHARREKO LEGERIA

Espainiako indarreko legediak arautuko ditu oraingo baldintzak.

Erabiliko den hizkuntza gaztelania edo euskara izango da.

 

 

 

 1. OBJETO

El presente aviso legal regula el uso y utilización del sitio web codexpert.es, del que es titular AYUNTAMIENTO DE LANCIEGO (en adelante, EL PROPIETARIO DE LA WEB).

La navegación por el sitio web de EL PROPIETARIO DE LA WEB le atribuye la condición de USUARIO del mismo y conlleva su aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las condiciones publicadas en este aviso legal, advirtiendo de que dichas condiciones podrán ser modificadas sin notificación previa por parte de EL PROPIETARIO DE LA WEB, en cuyo caso se procederá a su publicación y aviso con la máxima antelación posible.

Por ello es recomendable leer atentamente su contenido en caso de desear acceder y hacer uso de la información y de los servicios ofrecidos desde este sitio web.

El usuario, además, se obliga a hacer un uso correcto del sitio web de conformidad con las leyes, la buena fe, el orden público, los usos del tráfico y el presente Aviso Legal, y responderá frente a EL PROPIETARIO DE LA WEB o frente a terceros, de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del incumplimiento de dicha obligación.

Cualquier utilización distinta a la autorizada está expresamente prohibida, pudiendo EL PROPIETARIO DE LA WEB denegar o retirar el acceso y su uso en cualquier momento.

 1. IDENTIFICACIÓN

EL PROPIETARIO DE LA WEB, en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le informa de que:

 • AYUNTAMIENTO DE LANCIEGO

P0103400H

CALVO SOTELO 4 01308, LANCIEGO, ALAVA

945 60 88 29

alanciego.administrativo@ayto.araba.eus3.    

 

COMUNICACIONES

Para comunicarse con nosotros, ponemos a su disposición diferentes medios de contacto que detallamos a continuación:

 • Tfno.: 945 60 88 29
 • Email: alanciego.administrativo@ayto.araba.eus3

Todas las notificaciones y comunicaciones entre los usuarios y PROPIETARIO DE LA WEB se considerarán eficaces, a todos los efectos, cuando se realicen a través de cualquier medio de los detallados anteriormente.

 1. CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN

El sitio web y sus servicios son de acceso libre y gratuito. No obstante, PROPIETARIO DE LA WEB puede condicionar la utilización de algunos de los servicios ofrecidos en su web a la previa cumplimentación del correspondiente formulario.

El usuario garantiza la autenticidad y actualidad de todos aquellos datos que comunique a PROPIETARIO DE LA WEB y será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice.

El usuario se compromete expresamente a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios de PROPIETARIO DE LA WEB y a no emplearlos para, entre otros:

 1. a) Difundir contenidos delictivos, violentos, pornográficos, racistas, xenófobos, ofensivos, de apología del terrorismo o, en general, contrarios a la ley o al orden público.
 2. b) Introducir en la red virus informáticos o realizar actuaciones susceptibles de alterar, estropear, interrumpir o generar errores o daños en los documentos electrónicos, datos o sistemas físicos y lógicos de PROPIETARIO DE LA WEB o de terceras personas; así como obstaculizar el acceso de otros usuarios al sitio web y a sus servicios mediante el consumo masivo de los recursos informáticos a través de los cuales PROPIETARIO DE LA WEB presta sus servicios.
 3. c) Intentar acceder a las cuentas de correo electrónico de otros usuarios o a áreas restringidas de los sistemas informáticos de PROPIETARIO DE LA WEB o de terceros y, en su caso, extraer información.
 4. d) Vulnerar los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como violar la confidencialidad de la información de PROPIETARIO DE LA WEB o de terceros.
 5. e) Suplantar la identidad de cualquier otro usuario.
 6. f) Reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición de, o cualquier otra forma de comunicación pública, transformar o modificar los contenidos, a menos que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido.
 7. g) Recabar datos con finalidad publicitaria y de remitir publicidad de cualquier clase y comunicaciones con fines de venta u otras de naturaleza comercial sin que medie su previa solicitud o consentimiento.

Todos los contenidos del sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología, software, así como su diseño gráfico y códigos fuente, constituyen una obra cuya propiedad pertenece a PROPIETARIO DE LA WEB, sin que puedan entenderse cedidos al usuario ninguno de los derechos de explotación sobre los mismos más allá de lo estrictamente necesario para el correcto uso de la web.

En definitiva, los usuarios que accedan a este sitio web pueden visualizar los contenidos y efectuar, en su caso, copias privadas autorizadas siempre que los elementos reproducidos no sean cedidos posteriormente a terceros, ni se instalen a servidores conectados a redes, ni sean objeto de ningún tipo de explotación.

Asimismo, todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que aparecen en el sitio web son propiedad de PROPIETARIO DE LA WEB, sin que pueda entenderse que el uso o acceso al mismo atribuya al usuario derecho alguno sobre los mismos.

La distribución, modificación, cesión o comunicación pública de los contenidos y cualquier otro acto que no haya sido expresamente autorizado por el titular de los derechos de explotación quedan prohibidos.

El establecimiento de un hiperenlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre PROPIETARIO DE LA WEB y el propietario del sitio web en la que se establezca, ni la aceptación y aprobación por parte de PROPIETARIO DE LA WEB de sus contenidos o servicios.

PROPIETARIO DE LA WEB no se responsabiliza del uso que cada usuario les dé a los materiales puestos a disposición en este sitio web ni de las actuaciones que realice en base a los mismos.

4.1. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y DE RESPONSABILIDAD EN EL ACCESO Y LA UTILIZACIÓN

El contenido del presente sitio web es de carácter general y tiene una finalidad meramente informativa, sin que se garantice plenamente el acceso a todos los contenidos, ni su exhaustividad, corrección, vigencia o actualidad, ni su idoneidad o utilidad para un objetivo específico.

PROPIETARIO DE LA WEB excluye, hasta donde permite el ordenamiento jurídico, cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza derivados de:

 1. a) La imposibilidad de acceso al sitio web o la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad y/o actualidad de los contenidos, así como la existencia de vicios y defectos de toda clase de los contenidos transmitidos, difundidos, almacenados, puestos a disposición, a los que se haya accedido a través del sitio web o de los servicios que se ofrecen.
 2. b) La presencia de virus o de otros elementos en los contenidos que puedan producir alteraciones en los sistemas informáticos, documentos electrónicos o datos de los usuarios.
 3. c) El incumplimiento de las leyes, la buena fe, el orden público, los usos del tráfico y el presente aviso legal como consecuencia del uso incorrecto del sitio web. En particular, y a modo ejemplificativo, PROPIETARIO DE LA WEB no se hace responsable de las actuaciones de terceros que vulneren derechos de propiedad intelectual e industrial, secretos empresariales, derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, así como la normativa en materia de competencia desleal y publicidad ilícita.

Asimismo, PROPIETARIO DE LA WEB declina cualquier responsabilidad respecto a la información que se halle fuera de esta web y no sea gestionada directamente por nuestro webmaster. La función de los links que aparecen en esta web es exclusivamente la de informar al usuario sobre la existencia de otras fuentes susceptibles de ampliar los contenidos que ofrece este sitio web. PROPIETARIO DE LA WEB no garantiza ni se responsabiliza del funcionamiento o accesibilidad de los sitios enlazados; ni sugiere, invita o recomienda la visita a los mismos, por lo que tampoco será responsable del resultado obtenido. PROPIETARIO DE LA WEB no se responsabiliza del establecimiento de hipervínculos por parte de terceros.

4.2. PROCEDIMIENTO EN CASO DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER ILÍCITO

En el caso de que cualquier usuario o un tercero considere que existen hechos o circunstancias que revelen el carácter ilícito de la utilización de cualquier contenido y/o de la realización de cualquier actividad en las páginas web incluidas o accesibles a través del sitio web, deberá enviar una notificación a PROPIETARIO DE LA WEB identificándose debidamente y especificando las supuestas infracciones.

4.3. PUBLICACIONES

La información administrativa facilitada a través del sitio web no sustituye la publicidad legal de las leyes, normativas, planes, disposiciones generales y actos que tengan que ser publicados formalmente a los diarios oficiales de las administraciones públicas, que constituyen el único instrumento que da fe de su autenticidad y contenido. La información disponible en este sitio web debe entenderse como una guía sin propósito de validez legal.

 1. LEGISLACIÓN APLICABLE

Las condiciones presentes se regirán por la legislación española vigente.

La lengua utilizada será el Castellano o Euskera.

© Copyright 2024 Ayuntamiento de Lanciego. Todos los derechos reservados. | Diseñado por Code Sistemas